This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

ROZPOCZYNAMY NAUKĘ

Chcemy nauczyć się jeździć na nartach. Wypytaliśmy o stoki, na których znajdują się trasy dla początkujących narciarzy, określając wyraźnie osobom udzielającym informacji, że będziemy mieli narty na nogach po raz pierwszy w życiu. Miejscem idealnym jest stok o takim nachyleniu,

Świadome powiększanie

Powinny one stanowić dopełnienie ruchu ogólnego, którego celem jest oddziaływanie na narty. Górne części tułowia, a szczególnie głowa, barki i ramiona grają dużą rolę w utrzymaniu równowagi, zarówno odruchowym, jak i świadomym. Nieangażowanie ich w ruchach towarzyszących zapoczątkowaniu skrętu jest

Przy zapoczątkowywaniu skrętu

Stosownie do terenu, szybkości i promienia skrętu stosuje się odciążenie nart przez wyjście w górę, odciążenie nart skoczne lub przez zejście w dół. Rzeczą zasadniczą jest nie ruch powodujący odciążenie nart, lecz ich odciążenie samo w sobie. Podczas wykonywania skrętu zapoczątkowanego

Narciarstwo aktualne charakteryzuje się wąskim śladem nart

Współcześnie, pomiędzy wykształconymi młodymi adeptami szkół narciarskich, którzy rozpoczęli karierę zawodniczą trzy czwarte napotyka na duże trudności spowodowane faktem, że jeżdżą na nartach tak, jak gdyby mieli obydwie nogi oparte na jednej desce. Człowiek jest stworzeniem dwunożnym, którego równowaga pionowa wytwarzana

Skuteczność nauczania może być oceniona dopiero po efektach końcowych

Uformowaniu narciarza, po jego umiejętności radzenia sobie w każdym terenie, na wszystkich rodzajach śniegu i w zawodach. Nigdy nie powinno być sprzeczności między ruchami zalecanymi narciarzom początkującym i średnio zaawansowanym a wykonywanymi przez mistrzów. Doświadczenia mistrzów narciarstwa są podstawą postępu w

Postaramy się dostosować nasze wskazania

Do natury ucznia gdyż odpowiednio do jego poczucia równowagi, budowy fizycznej, odwagi należy dostosować różne zespoły wykonywanych ruchów. Niektóre różnice w budowie wymagają odrębnych rad szczegółowych; do poziomu i nabytych nawyków technicznych gdyż odpowiednio do uprzednio nabytych wiadomości i umiejętności (samouk

„Jak doskonalić się w narciarstwie”

Przypomnijmy, że w 1960 r. nakładem tego samego wydawnictwa ukazał się przekład podręcznika Clemensa Huttera pt. „Śmig”. W ten być może nie wszystkich satysfakcjonujący sposób udostępniono polskiemu czytelnikowi cenne publikacje dwu krajów tradycyjnie dzierżących prymat w dziedzinie narciarstwa, a jednocześnie

Koncepcja teoretyczna

Zarówno Joubert jak i Vuarnet mocno tkwią w realiach codziennej praktyki narciarstwa, ale nie tego wydumanego w oficjalnych szkołach, lecz trasowego, podpatrując trening i zmagania sportowe zawodników „obcych”, eksperymentują w swojej „własnej” praktyce trenerskiej. Plon tak wszechstronnie zbieranych doświadczeń analizują,

Wielu autorów pisało fachowe książki o narciarstwie we Francji

Wertując pokaźny już zbiór, wśród wielkich i znanych nazwisk fachowców tej miary co E. Allais, J. Couttet, Ph. Gaussot, A. Jacques, J. Franco, M. Mora, H. Bonnet, honorowe miejsce zajmują Georges Joubert i Jean Vuarnet. Do francuskiego dorobku w dziedzinie

error: Content is protected !!