Tag Archives: contractubex na rozstępy

Contractubex na rozstępy

Do natury ucznia gdyż odpowiednio do jego poczucia równowagi, budowy fizycznej, odwagi należy dostosować różne zespoły wykonywanych ruchów. Niektóre różnice w budowie wymagają odrębnych rad szczegółowych; do poziomu i nabytych nawyków technicznych gdyż odpowiednio do uprzednio nabytych wiadomości i umiejętności (samouk