Tag Archives: nike air max thea

FORMOWANIE NEGATYWNYCH POSTAW

Pojęcie „kozła ofiarnego” funkcjonuje również w socjopsychologicznych koncepcjach formowania negatywnych postaw i u­przedzeń między grupami społecznymi w makroskali (por. Dollard in. 1929): za trudności i napięcia pojawiające się w czasie kryzysów ekonomicpiych obwiniani są „inni”, tj. zazwyczaj j akaś zewnętrzna

ROZWÓJ AGRESJI

Ponadto ustalono, że eskalacja tej formy agresji/przemocy nie jest powiązana z fizycznymi warunkami działal­ności szkoły (np. ciasnota, duża liczba uczniów w klasie, lepsze lub gorsze wyposażenie, itp.), natomiast koreluje z orientacjami społeczno- wychowaw­czymi grona pedagogicznego i środowiska (np. ogólna aprobata